Penulis

Fikri Mastor

Ahmad Fikri bin Mastor

Sepang, Selangor

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi
Kolej MARA Kulim, Kedah
Maktab Rendah Sains MARA PDRM, Kulim
Maktab Rendah Sains MARA PDRM, Kulim
SMK Seri Sepang, Sepang
SMK Bandar Baru Bangi, Bangi
Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi, Bangi